Števna tehtnica že od 119.-€

Števna tehtnica nam omogoča preštevanje kosov.

Štejemo lahko zelo lahke kose, za kar uporabimo precizne tehtnice s funkcijo štetja kosov, do zelo težkih kosov,  ki jih lahko preštevamo na talnih tehtnicah in na paletnih viličarjih s tehtnico.

Števna tehtnica je zelo uporabna na vseh področjih; v trgovinah z vijačnim materialom, v skladiščih, kjer pakiramo večje količine kosov, pri prevzemu materiala v logistiki,…

Tehtnica za štetje v trgovinah mora biti overjena, za tehtanja v skladiščih overitve načeloma ne potrebujemo, lahko pa opravimo umeritveni certifikat, ki ni obvezen, potreben je le za podjetja, ki  imajo vključen ISO sistem.

Števne tehtnice lahko razdelimo na več skupin; na osnovne števne tehtnice manjših nosilnostiNCS

, takšne običajno omogočajo preštevanje kosov z vnosom referenčnega števila kosov ali z vnosom znane mase enega kosa.  Priporočljivo je uporabiti vnos referenčnega števila kosov, da prihaja do čimmanjših napak, saj so v materialih lahko malenkostna odstopanja in takoj pride do minimalnih odstopanj v masi kosa, kar posledično poveča napako pri preštevanju neznanega števila kosov. Takšne tehtnice običajno ne omogočajo velike izbire dodatne opreme, največkrat je omogočen le dodatek tiskalnika in txt. prenosa podatkov. So tudi cenovno zelo ugodne!

V primeru tehtanja večjih nosilnosti, a manjših mas kosov, lahko izberemo  števni sistem dveh tehtnic BCSD_contapezzi

, kjer na natančnejši tehntici  kose vzorčimo, na tehtnici z večjo nosilnostjo pa nato preštejemo veliko kosov v zabojniku. Tudi tak sistem je cenovno zelo sprejemljiv, če nismo zahtevni glede dodatne opreme.

Če imamo za tehtanje samo težje kose, se lahko poslužimo skladiščne ali talne tehntice ali paletnega viličarja z digitalno tehtnico, ki ima na indikatorju možnost štetja kosov.

FLPdfwlTPWEE

 

 

 

Vkolikor potrebujemo naše kose evidentirati, opremiti z nalepkami, voditi evidence artiklov,…poiščemo števno tehtnico z večnamenskim  indikatorjem,KDQ_printer

ki omogoča vnos v podatkovne baze, dodatek programske opreme, prenos podatkov preko WI-fi ali radio modema. Takšni sistemi so dražji, vsekakor pa pripomorejo k učinkovitemu nadzoru izdaje in prevzema materiala.