Trgovska tehtnica in izdajanje računov

Trgovinska tehtnica mora biti overjena oziroma t.i. žigosana tehtnica.

1. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Če se prodaja nepakirano blago, mora biti v prodajalni tehtnica skladna z meroslovnimi predpisi. Če se blago tehta skupaj z embalažo, mora imeti tehtnica vgrajeno funkcijo tariranja, ki omogoča da se pri določitvi cene upošteva dejanska teža blaga.

2. Vezana knjiga računov

Zavezanec se lahko sam odloči ali bo za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabil elektronsko napravo oziroma računalniški program v skladu z 38. členom ali bo uporabil vezano knjigo računov.

Pravilnik  Zakona o davčnem postopku,  Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2014, z dne 15. 12. 2014, in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, Uradni list RS, št. 2/2015

Za dobave, za katere je po 143. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost določena izjema od obveznosti izdajanja računov, ni treba izdati računa iz vezane knjige računov.

Obveznost izdajanja računov se ne nanaša na kmete, ki so oproščeni obračunavanja DDV po drugem odstavku 94. člena ZDDV-1, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev neposredno končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca.